Publish in this journal
Journal Information
Vol. 42. Issue 154.
Pages 99-107 (April 2007)
Share
Share
Download PDF
More article options
ePub
Vol. 42. Issue 154.
Pages 99-107 (April 2007)
El condicionament físic en el bàsquet
The physical training of basketball players
Visits
...
Mauro Sánchez Sáncheza
a Departamento de Didáctica de Expresión Musical, Plástica y Corporal. Facultad de Ciencias del Deporte. Universidad de Castilla-La Mancha. Toledo. Espanya.
Article information
Abstract
Full Text
Bibliography
Download PDF
Statistics
Tables (14)
Figura 1. Factors de rendiment del bàsquet.
Taula 1 Temps de joc i pausa en bàsquet. Adaptat de Zaragoza (1996)3
Taula II Nombre de fases i el percentatge d'ús en l'interval de temps de joc en bàsquet. Adaptat de Zaragoza (1996)3
Taula III Distàncies mitjanes i ritmes en la competició de bàsquet
Taula IV Distribució del tipus d'activitat dels jugadors de bàsquet. Adaptada de Miller (2003)5
Taula V Accions tecnicotàctiques per posicions. Segons Hernández, (1987)
Taula VI Percentatge de temps emprat en les diverses opcions defensives. Segons Hernández (1987)
Taula VII Valors mitjans de lactat en competició. Segons Zaragoza (1996)
Taula VIII Valors de lactat por funcions específiques durant la competició. Segons Salinas i Alvero (2001)7
Taula IX Valors de freqüència mitjana en competició de bàsquet. Segons Zaragoza (1996)
Figura 2. Continguts de la preparació física en basquetbol.
Figura 3. Estructura de l’entrenament de la resistència a la força.
Figura 4. Distribució de continguts durant la pretemporada.
Figura 5. Exemple de la segona fase de l’entrenament de la resistència a la força.
Show moreShow less
En el bàsquet, el rendiment és el resultat d'una interacció de diversos factors: tecnicotàctics, de grup, de condició física i psicològics. Aquest article se centra en la preparació física del jugador de bàsquet i té com a objectiu justificar els continguts d'entrenament a partir de l'avaluació de la competició. Igualment, s'hi ofereixen els mitjans per desenvolupar la força explosiva i la resistència a la força.
Palabras clave:
Bàsquet
Preparació física
Força explosiva
Resistència a la força
Success in basketball is a product of the interaction of different factors: technical-tactical, psycho-social, and psychological factors, as well as physical training conditions. The present article focuses on the physical training of basketball players with the aim of specifying the contents of training, based on an evaluation of the demands made by the game. In addition, ways to develop explosive force and resistance strength are discussed.
Keywords:
Basketball
Physical training
Explosive strength
Resistance strength

Article

These are the options to access the full texts of the publication Apunts Sports Medicine
Subscriber
Subscriber

If you already have your login data, please click here .

If you have forgotten your password you can you can recover it by clicking here and selecting the option “I have forgotten my password”
Subscribe
Subscribe to

Apunts Sports Medicine

Comprar
Comprar acceso al artículo

Comprando el artículo el PDF del mismo podrá ser descargado

Precio 19,34 €

Comprar ahora
Contact
Phone for subscriptions and reporting of errors
From Monday to Friday from 9 a.m. to 6 p.m. (GMT + 1) except for the months of July and August which will be from 9 a.m. to 3 p.m.
Calls from Spain
932 415 960
Calls from outside Spain
+34 932 415 960
Email
Apunts Sports Medicine

Subscribe to our newsletter

Article options
Tools

Are you a health professional able to prescribe or dispense drugs?