Publish in this journal
Journal Information
Vol. 43. Issue 158.
Pages 75-79 (April 2008)
Share
Share
Download PDF
More article options
ePub
Vol. 43. Issue 158.
Pages 75-79 (April 2008)
Lipoma intracalcani en un jugador professional de bàsquet
Intra-calcaneal lipoma in a professional basketball player
Visits
...
Gil Rodasa, Carles Pedretb, Gabriela Savinc, Jorge Salmerónc, Jordi Puigdellivola
a Serveis Mèdics Futbol Club Barcelona. Barcelona. Espanya.
b Escola Medicina de l'Esport. Universitat de Barcelona. Barcelona. Espanya.
c Hospital Asepeyo Sant Cugat. Sant Cugat del Vallès. Barcelona. Espanya.
Article information
Abstract
Full Text
Bibliography
Download PDF
Statistics
Figures (3)
Show moreShow less
El lipoma intraossi és una lesió adiposa benigna del teixit músculoesquelètic. Generalment és una lesió asimptomàtica i d'etiologia poc clara. Les tècniques d'imatge (ressonància magnètica i tomografia computeritzada) són bàsiques pel seu diagnòstic i la seva classificació. En aquest article es descriu el cas clínic i el seguiment d'un jugador professional de bàsquet en el que en la revisió mèdica prèvia al seu fitxatge es va observar en la radiologia simple un lipoma intracalcani d'anys d'evolució.
Palabras clave:
Lipoma intraossi
Calcani
Lesió
Intraosseus lipoma is a benign musculo-skeletal injury. This lesion is usually asymptomatic, with unclear etiology. Imaging techniques such as magnetic resonance imaging and computed tomography are essential for the diagnosis and classification of these injuries. The present article describes the case of a professional basketball player with an intracalcaneus lipoma, which was detected radiologically during medical examination before the player was signed up. The follow-up of this player is also described.
Keywords:
Intraosseus lipoma
Calcaneus
Injury

Article

These are the options to access the full texts of the publication Apunts Sports Medicine
Subscriber
Subscriber

If you already have your login data, please click here .

If you have forgotten your password you can you can recover it by clicking here and selecting the option “I have forgotten my password”
Subscribe
Subscribe to

Apunts Sports Medicine

Comprar
Comprar acceso al artículo

Comprando el artículo el PDF del mismo podrá ser descargado

Precio 19,34 €

Comprar ahora
Contact
Phone for subscriptions and reporting of errors
From Monday to Friday from 9 a.m. to 6 p.m. (GMT + 1) except for the months of July and August which will be from 9 a.m. to 3 p.m.
Calls from Spain
932 415 960
Calls from outside Spain
+34 932 415 960
Email
Apunts Sports Medicine

Subscribe to our newsletter

Article options
Tools

Are you a health professional able to prescribe or dispense drugs?