Publish in this journal
Journal Information
Vol. 53. Issue 199.
Pages 105-112 (July 2018)
Share
Share
Download PDF
More article options
ePub
Vol. 53. Issue 199.
Pages 105-112 (July 2018)
Incidència de les lesions en la competició de lluita lleonesa i factors associats (2005-2015)
Incidence of injuries in competition of Leonese wrestling and associated factors (2005-2015)
Visits
...
Vicente Martína, María J. Blascob, Martí Casalsc, Tania Fernández-Villad, Antonio J. Molinad, Francisco V. Martíneze, Arturo Martínf, Klaus Langohg, Carlos Ayánh
a The Research Group in Gene - Environment and Health Interactions (GIIGAS), Instituto de Biomedicina (IBIOMED), Universidad de León, León, Espanya.Centro de Investigación Biomédica en red de Epidemiología y Salud Pública (CIBERESP), Espanya.
b Complejo Asistencial Universitario de León, León, Espanya.
c Centro de Investigación Biomédica en red de Epidemiología y Salud Pública (CIBERESP), Espanya. Sport Performance Analysis Research Group, Universitat de Vic, Vic, Barcelona, Espanya.
d The Research Group in Gene - Environment and Health Interactions (GIIGAS), Instituto de Biomedicina (IBIOMED), Universidad de León, León, Espanya.
e Centro de Salud, Mansilla de las Mulas, León, Espanya.
f Servicios Médicos, Club Deportivo Burela F.S., Burela, Lugo, Espanya.
g Departament d??Estadística i Investigació Operativa, Universitat Politècnica de Catalunya/BARCELONATECH, Barcelona, Espanya.
h Facultat de Ciencias de la Educación y el Deporte, Universidad de Vigo, Vigo, Pontevedra, Espanya.
Article information
Abstract
Full Text
Bibliography
Download PDF
Statistics
Figures (5)
Show moreShow less

Introducció: La lluita tradicional es considera patrimoni cultural de la humanitat i ha de ser protegida. L’estudi de les lesiones i dels factors associats pot afavorir la protecció d’aquest patrimoni. El present estudi pretén analitzar la incidència de les lesions i els seus factors associats en la competició d’una modalitat de lluita tradicional: la lluita lleonesa (LL).

Material i mètodes: Estudi observacional, prospectiu i de cohort que recollí les lesions esdevingudes durant les competicions d’estiu entre 2005 i 2015. La incidència de lesions fou calculada per cada 1.000 exposicions de l’esportista (EE), en funció de l’edat d’iniciació a l’LL, edat en el moment de la competició, regularitat dels participants en la competició, perfil guanyador i categoria de pes. S’utilitzà una anàlisi multivariant mitjançant un model mixt lineal generalitzat, i s’assumí que les lesions seguien la distribució de Poisson.

Resultats: Es registraren 308 lluitadors i 406 lesions en 31.970 EE. La incidència lesional per cada 1.000 EE fou de 3 lesions (greus), 6,7 (moderades i greus) i 12,7 (del total de lesions registrades). S’observà una major incidència en els lluitadors no regulars (IRR = 1,076; IC 95%: 0,846-1,368), amb perfil no guanyador i en els que s’iniciaren a la lluita en l’adolescència (IRR = 1,115; IC 95%: 0,856-1,452). Els lluitadors de perfil no guanyador tingueren sempre un risc més gran de lesió en les categories de semipesats i pesats.

Conclusions: La incidència lesional a l’LL és consistent amb la incidència esperada en altres esports de contacte. L’absència de regularitat a l’hora de competir, haver-se iniciat tard en la lluita, mostrar un perfil no guanyador i competir en la categoria de pesos pesats són factors que s’associen al risc que els seus practicants presentin alguna lesió.

Palabras clave:
Lluita lleonesa; Incidència; Lesions; Estudi de cohort

Introduction: Traditional wrestling is considered a cultural heritage of humanity and it should be protected. The study of injuries and their associated factors can be useful to protect this heritage. The present study has as its aim an analysis of the incidence of injuries and the associated factors in competition of a traditional wrestling modality, ‘‘Leonese wrestling’’ (LW).

Material and methods: Observational, prospective cohort study that collected injuries during the summer seasons from 2005 through 2015. Incidence rates of injuries were calculated by 1000 athlete exposures (AEs) and as a function of age at initiation in LW, mid-season age, regularity or those who participated in the competitions of each season, winner type, and weight category. At the multivariate level, a generalized linear mixed model was used assuming the frequency of the injuries followed a Poisson distribution.

Results: A total of 308 wrestlers and 406 injuries were reported in 31,970 AEs. The incidence of injuries per 1000 AEs was 3.0 (serious), 6.7 (moderate and serious) and 12.7 (total injuries registered). Higher incidence was observed among those who: were no regulars (IRR = 1.076; 95% CI: 0.846-1.368), were considered non-winner type and started as teenager vs child (IRR = 1.115; 95% CI: 0.856-1.452). Non-winner type wrestlers were at much higher risk of injuries in the semi heavy and heavy weight categories.

Conclusions: The incidence of injuries in LW is consistent with that incidence expected in combat sports. Showing a low regularity, having started late in their practice, showing a non-winning profile and competing in the heavy weight category are injury risk factors for LW wrestlers.

Keywords:
Wrestling; Incidence; Injuries; Cohort studies

Article

These are the options to access the full texts of the publication Apunts Sports Medicine
Subscriber
Subscriber

If you already have your login data, please click here .

If you have forgotten your password you can you can recover it by clicking here and selecting the option “I have forgotten my password”
Subscribe
Subscribe to

Apunts Sports Medicine

Comprar
Comprar acceso al artículo

Comprando el artículo el PDF del mismo podrá ser descargado

Precio 19,34 €

Comprar ahora
Contact
Phone for subscriptions and reporting of errors
From Monday to Friday from 9 a.m. to 6 p.m. (GMT + 1) except for the months of July and August which will be from 9 a.m. to 3 p.m.
Calls from Spain
932 415 960
Calls from outside Spain
+34 932 415 960
Email
Apunts Sports Medicine

Subscribe to our newsletter

Article options
Tools

Are you a health professional able to prescribe or dispense drugs?