Publish in this journal
Journal Information
Vol. 53. Issue 199.
Pages 113-122 (July 2018)
Share
Share
Download PDF
More article options
ePub
Vol. 53. Issue 199.
Pages 113-122 (July 2018)
Qualitat de les recomanacions sobre activitat física saludable a la premsa. Anàlisi de contingut de cinc diaris espanyols
Quality of recommendations on health-enhancing physical activity in the press. Content analysis of five Spanish newspapers
Visits
...
Juanjo Garcia-Gila, Sergi Cortiñas-Rovirab
a Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme, Escola Superior de Ciències de la Salut, Mataró, Barcelona, Espanya. Universitat Pompeu Fabra, Departament de Comunicació, GRECC (Grup de Recerca en Comunicació Científica), Barcelona, Espanya.
b Investigador principal del grup de recerca, Universitat Pompeu Fabra, Departament de Comunicació, GRECC (Grup de Recerca en Comunicació Científica), Barcelona, Espanya.
Article information
Abstract
Full Text
Bibliography
Download PDF
Statistics
Figures (8)
Show moreShow less

Introducció: La inactivitat física és una pandèmia que provoca mundialment milions de morts prematures, però és un hàbit que pot modificar-se augmentant la quantitat i la qualitat de la informació disponible. A Espanya i al món, les notícies publicades als diaris sobre salut i activitat física saludable (AFS) han augmentat, però n’és qüestionable la qualitat, segons mostren diversos estudis.

Metodologia: S’utilitza la tècnica d’anàlisi de contingut per revisar 12 variables de qualitat, des de les perspectives comunicativa i científica, de les notícies sobre AFS publicades en els diaris generalistes de major difusió d’Espanya, dels anys 2013-2014: El País, El Mundo, La Vanguardia, ABC i El Periódico.

Resultats: La qualitat de les notícies (n = 100) obté una nota mitjana de 6,3 punts (s = 1,9) en una escala de 0 a 10. Les variables que responen de manera heterogènia a la qualitat són, de major a menor: medicalització (96%), objectivitat (94%), fonts (80%), context (62%), credibilitat (61%), disponibilitat (54%), novetat (52%), veracitat (43%), alternatives (26%), emoció (20%), llenguatge divulgatiu (19%) i magnitud (19%).

Conclusions: Tot i que la qualitat mitjana de les notícies sobre AFS no és baixa, hi ha un ampli marge de millora. Especialment en alguna de les variables analitzades per a les quals es proporcionen unes recomanacions per a la pràctica periodística i per a les fonts d’informació científiques i professionals.

Palabras clave:
Promoció de la salut; Salut pública; Estil de vida; Alfabetització per a la salut; Mitjans de comunicació; Comunicació

Introduction: The pandemic of physical inactivity causes millions of early deaths globally. However, inactivity can be reversed if more and better information is made available. While the number of news stories on health and health-enhancing physical activity (HEPA) has increased globally and also in Spain, various studies show that the quality of these articles is often questionable.

Methodology: Content analysis was used to analyze twelve quality variables from the scientific and media perspectives and five variables about the themes in news stories on HEPA published in five Spanish general-interest newspapers in the years 2013 and 2014: El País; El Mundo; La Vanguardia; ABC, and El Periódico.

Results: The average score of quality of news stories (n = 100) is 6.3 (s = 1.9) on a scale from 0 to 10. The percentages of satisfactory quality variables are: medicalization (96%); objectivity (94%); sources (80%); context (62%); credibility (61%); availability (54%); novelty (52%); truthfulness (43%); alternatives (26%); emotion (20%); accessible language (19%), and magnitude (19%).

Conclusions: The average quality of the newspaper articles on HEPA is intermediate. Further work is required, particularly regarding the following variables: alternatives; emotion; accessible language, and magnitude. Suggestions to improve journalistic practice and scientific dissemination (sources) are accordingly included.

Keywords:
Health promotion; Public health; Life style; Health literacy; Mass media; Communication

Article

These are the options to access the full texts of the publication Apunts Sports Medicine
Subscriber
Subscriber

If you already have your login data, please click here .

If you have forgotten your password you can you can recover it by clicking here and selecting the option “I have forgotten my password”
Subscribe
Subscribe to

Apunts Sports Medicine

Comprar
Comprar acceso al artículo

Comprando el artículo el PDF del mismo podrá ser descargado

Precio 19,34 €

Comprar ahora
Contact
Phone for subscriptions and reporting of errors
From Monday to Friday from 9 a.m. to 6 p.m. (GMT + 1) except for the months of July and August which will be from 9 a.m. to 3 p.m.
Calls from Spain
932 415 960
Calls from outside Spain
+34 932 415 960
Email
Apunts Sports Medicine

Subscribe to our newsletter

Article options
Tools

Are you a health professional able to prescribe or dispense drugs?